top of page

ציוד ואקום לדפוס וכריכה

במ הנדסה מציעה ציוד ואקום ייעודי לתעשיית הדפוס והכריכה, הכולל:

(1) משאבות ואקום פנאומטיות

(2) מפוחים פנאומטיים

(3) בוכנות ואקום מיניטוריות

(4) פטמות ואקום וגומיות דיסק להרמת נייר וקרטון בואקום

(5) פילטרים ממגוון דגמים לסינון יעיל של המזהמים בסביבת הדפוס

הציוד החדשני והמתקדם תוכנן ומיוצר ע"י חברת Vuototecnica במיוחד עבור מכונות דפוס וכריכה ומציג את המפרט הטוב ביותר הקיים בשוק.

בנוסף לציוד הואקום הייעודי, מציעה במ הנדסה גם ציוד פנאומטיקה לתחום הדפוס כגון שסתומים מוקדים ושסתומים ידניים וכן מדחסים, מייבשים ופילטרים לאוויר דחוס, קראו כאן:

משאבות פנאומטיות אלו הינן חדשניות ביותר ומבטיחות יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת הוואקום (יחס הזהה ובמקרים מסוימים אף טוב מן הנצילות המוצגת במשאבות ואקום). כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת הוואקום ומידת הוואקום ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

מידותיהן של המשאבות קטנות במיוחד ביחס לביצועיהן ומאפשרות התקנה גם באזורים דחוקים. התכן מבוסס על מחולל הוואקום דגם MXSSX ובהיותו פועל על בסיס עקרון הוונטיורי, המשאבה אינה מייצרת חום כלל. משתיק הקול האינטגראלי, מדגם SSX, מוודא פעולה שקטה במיוחד והפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת הוואקום, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה.

 • ספיקת ואקום: 2 עד 6.2 מק"ש.

 • מידת ואקום: %20 עד 85%.

 • לחץ אוויר נדרש: 1 עד 5 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: יצירת ואקום במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

משאבות פנאומטיות אלו הינן חדשניות ביותר ומבטיחות יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת הוואקום (יחס הזהה ובמקרים מסוימים אף טוב מן הנצילות המוצגת במשאבות ואקום). כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת הוואקום ומידת הוואקום ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

מידותיהן של המשאבות קטנות במיוחד ביחס לביצועיהן ומאפשרות התקנה גם באזורים דחוקים. התכן מבוסס על מחולל הוואקום דגם MXSSX ובהיותו פועל על בסיס עקרון הוונטיורי, המשאבה אינה מייצרת חום כלל. משתיק הקול האינטגראלי, מדגם SSX, מוודא פעולה שקטה במיוחד והפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת הוואקום, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה.

 • ספיקת ואקום: 4 עד 18 מק"ש.

 • מידת ואקום: %20 עד 85%.

 • לחץ אוויר נדרש: 1 עד 5 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: יצירת ואקום במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

משאבות פנאומטיות אלו חדשניות ביותר - הן יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחות יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת הוואקום. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת הוואקום ומידת הוואקום ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המשאבה משמעותו שהיא קטנה באופן ניכר ממשאבת ואקום מקבילה והעובדה שהיא אינה מייצרת חום  ושאין בה וויברציות כלל שומרת על אורך חייה ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת הוואקום, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה.

 • ספיקת ואקום: 15 עד 108 מק"ש.

 • מידת ואקום: 20% עד 90%.

 • לחץ אוויר נדרש: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 25 עד 50 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: יצירת ואקום במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה) והיא פולטת אוויר נקי לגמרי משמן ומזהמים אחרים.

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

משאבות פנאומטיות אלו חדשניות ביותר - הן יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחות יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת הוואקום. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת הוואקום ומידת הוואקום ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המשאבה משמעותו שהיא קטנה באופן ניכר ממשאבת ואקום מקבילה והעובדה שהיא אינה מייצרת חום  ושאין בה וויברציות כלל שומרת על אורך חייה ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת הוואקום, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה.

 • ספיקת ואקום: 45 עד 200 מק"ש.

 • מידת ואקום: 20% עד 90%.

 • לחץ אוויר נדרש: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 25 עד 50 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: יצירת ואקום במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה) והיא פולטת אוויר נקי לגמרי משמן ומזהמים אחרים.

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

משאבות פנאומטיות אלו חדשניות ביותר - הן יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחות יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת הוואקום. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת הוואקום ומידת הוואקום ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המשאבה משמעותו שהיא קטנה באופן ניכר ממשאבת ואקום מקבילה והעובדה שהיא אינה מייצרת חום  ושאין בה וויברציות כלל שומרת על אורך חייה ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת הוואקום, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה.

 • ספיקת ואקום: 100 עד 320 מק"ש.

 • מידת ואקום: 20% עד 90%.

 • לחץ אוויר נדרש: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 5 עד 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: יצירת ואקום במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה) והיא פולטת אוויר נקי לגמרי משמן ומזהמים אחרים.

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

מפוחים פנאומטיים אלה חדשניים ביותר ומציגים חלופה עדיפה למשאבות ואקום/מפוחים היברידיים, בכך שהיחס בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת האוויר (ל.נ.) מציגה נצילות עדיפה. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת האוויר ולחצו ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

מידותיהם של המפוחים קטנות במיוחד ביחס לביצועיהם ומאפשרות התקנה גם באזורים דחוקים. התכן מבוסס על האיג'קטור מדגם MXSSX ובהיותו פועל על בסיס עקרון הוונטיורי, המפוח מייצר חום כלל. הפילטר האינטגראלי, המורכב בפתח יניקת האוויר, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה ומשמעותו גם פליטת אוויר נקי לגמרי.

 • ספיקת אוויר ל.נ.: 2.7 עד 11.2 מק"ש.

 • לחץ אוויר ל.נ.: 0.1 עד 0.7 בר.

 • לחץ אוויר נדרש בכניסה: 1 עד 5 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: אספקת אוויר בלחץ נמוך במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה/מפוח היברידי).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

מפוחים פנאומטיים אלה חדשניים ביותר ומציגים חלופה עדיפה למשאבות ואקום/מפוחים היברידיים, בכך שהיחס בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת האוויר (ל.נ.) מציגה נצילות עדיפה. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת האוויר ולחצו ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

מידותיהם של המפוחים קטנות במיוחד ביחס לביצועיהם ומאפשרות התקנה גם באזורים דחוקים. התכן מבוסס על האיג'קטור מדגם MXSSX ובהיותו פועל על בסיס עקרון הוונטיורי, המפוח מייצר חום כלל. הפילטר האינטגראלי, המורכב בפתח יניקת האוויר, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה ומשמעותו גם פליטת אוויר נקי לגמרי.

 • ספיקת אוויר ל.נ.: 5.8 עד 31 מק"ש.

 • לחץ אוויר ל.נ.: 0.1 עד 0.7 בר.

 • לחץ אוויר נדרש בכניסה: 1 עד 5 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: אספקת אוויר בלחץ נמוך במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה/מפוח היברידי).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

מפוחים פנאומטיים אלה חדשניים ביותר - הם יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחים יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת האוויר בל.נ.. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת האוויר ולחצו ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המפוח משמעותו שהוא קטן באופן ניכר ממשאבת ואקום/מפוח היברידי מקביל והעובדה שהוא אינו מייצר חום  ושאין בו וויברציות כלל, שומרת על אורך חייו ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת האוויר, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה ומשמעותו גם שהאוויר המסופק לתהליך נקי לגמרי משמן, חלקיקים ואדי מים.

 • ספיקת אוויר ל.נ.: 18 עד 144 מק"ש.

 • לחץ אוויר ל.נ.: 0.1 עד 0.8 בר.

 • לחץ אוויר נדרש בכניסה: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 25 עד 50 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: אספקת אוויר בלחץ נמוך במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה/מפוח היברידי).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

מפוחים פנאומטיים אלה חדשניים ביותר - הם יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחים יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת האוויר בל.נ.. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת האוויר ולחצו ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המפוח משמעותו שהוא קטן באופן ניכר ממשאבת ואקום/מפוח היברידי מקביל והעובדה שהוא אינו מייצר חום  ושאין בו וויברציות כלל, שומרת על אורך חייו ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת האוויר, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה ומשמעותו גם שהאוויר המסופק לתהליך נקי לגמרי משמן, חלקיקים ואדי מים.

 • ספיקת אוויר ל.נ.: 59 עד 270 מק"ש.

 • לחץ אוויר ל.נ.: 0.1 עד 0.8 בר.

 • לחץ אוויר נדרש בכניסה: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 5 עד 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: אספקת אוויר בלחץ נמוך במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה/מפוח היברידי).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

מפוחים פנאומטיים אלה חדשניים ביותר - הם יוצרו מן הבסיס בעבור תחום מכונות הגרפיקה ומבטיחים יחס מצוין בין צריכת האוויר הדחוס לספיקת האוויר בל.נ.. כמו כן, ניתן לווסת את ספיקת האוויר ולחצו ע"י וויסות לחץ האוויר הנכנס בווסת האינטגראלי.

התכן הייחודי של המפוח משמעותו שהוא קטן באופן ניכר ממשאבת ואקום/מפוח היברידי מקביל והעובדה שהוא אינו מייצר חום  ושאין בו וויברציות כלל, שומרת על אורך חייו ומתבטאת גם בפעולה שקטה במיוחד. הפילטר האינטגראלי, המורכב בכניסת האוויר, שומר על המשאבה מפני מזהמים בסביבת העבודה ומשמעותו גם שהאוויר המסופק לתהליך נקי לגמרי משמן, חלקיקים ואדי מים.

 • ספיקת אוויר ל.נ.: 127 עד 424 מק"ש.

 • לחץ אוויר ל.נ.: 0.1 עד 0.8 בר.

 • לחץ אוויר נדרש בכניסה: 1 עד 6 בר.

 • כושר סינון של אלמנט הסינון: 5 עד 7 מיקרון.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • נחירים: פלב"ם

שימוש עיקרי: אספקת אוויר בלחץ נמוך במערכות דפוס וכריכה (במקום משאבה/מפוח היברידי).

תחזוקה: בזכות העובדה שאין חלקים נעים, התחזוקה היחידה הנדרשת היא ניקוי / החלפת פילטרים תקופתית.

Please reload

בוכנת הוואקום מבוססת על הפרדת הצילינדר לשני תאים, שבאחד ישנו לחץ אסטמופרי המגיע דרך מוט הבוכנה החלול, בעוד שהתא שני אינו חשוף לאטמוספירה. בעת חשיפת הבכונה לוואקום, התא הקדמי מתרוקן מאוויר ובכך הבוכנה נדחפת החוצה בלחץ (האטמוספרי) של האוויר שבתא השני (אליו מגיע אוויר אטמוספרי דרך מוט הבוכנה החלול).

חזרת הבוכנה פנימה מתבצעת עם הפסקת הוואקום ושחזור האוויר בתא המרוקן או עם יצירת מגע של מוט הבוכנה (והפטמה שבקצהו) עם משטח. קפיץ בתוך השסתום תורם לתנועה מהירה של הבוכנה פנימה. ואכן, פעילות הבוכנה הינה מהירה מאוד במהלכים קצרים יחסית ולכן היא מתאימה לאפליקציות בהן התגובתיות חשובה במיוחד. 

מוט הבוכנה החלול מאפשר התקנת פיטמה ישירות על המוט. תכן זה מאפשר התקנה של שסתום יחיד לפיקוד על פעולתם של הבוכנה והפטמה יחדיו, מה שבתורו מבטיח תגובתיות מעולה של המערכת, אמינות גבוהה והתקנה פשוטה.

 • מהלך בוכנה: 15, 25 ו 30 מ"מ.

 • כח דחיפה: 2 עד 12 ק"ג (ב 80% ואקום).

 • כח הרמה: 0.45 עד 2.5 ק"ג (ב 80% ואקום).

 • זמן מחזור מינימאלי: 0.3.

 • צינה: אלומיניום מאולגן.

 • בושינג: טכנו-פולימר, שימון עצמי.

שימושים עיקריים:

- הרמת חלקים מעובדים או מוזרקים קטנים

- הפרדת גליונות נייר, פלסטיק או מתכת דקים

הרמת ושינוע מעגלים מודפסים או פנלים קטנים מפלסטיק

משפט ברנולי מסביר תופעות רבות, כגון הרמת כנף המטוס. תופעה זו מנוצלת עבור ייצור מערכות ואקום לאחיזה וטיפול, ללא מגע, של חפצים שבירים, כגון: מוליכים למחצה, דיסקי סיליקה, תאים סולריים, יריעות מתכת יקרה, סרטים, מאכלים (למשל שוקולד) וכל מה צריך להיות מטופל בעדינות מירבית ומוצאת גם שימוש בתחום הדפוס, במקרים בהם יש קושי בהרמת גליונות נייר, קרטון או פלסטיק דקים בעזרת כוסות ואקום רגילות.

הרפידות עשויות אלומיניום ונירוסטה. חיבורי האוויר דחוס יכול להיות צירית או רדיאלי - החורים שאינם בשימוש סגורים בהברגה עם פקקי פליז. בחלקן האחורי של הפטמות יש 3 או 4 חורים לחיבור הפטמות למכונה.

פטמות דיסק, או גומיות, הינן תחליף לכוסות ואקום, הרווח בתחום הדפוס והכריכה. את הגומיות אנו מספקים בגדלים סטנדרטיים, אך ניתן גם לבקש ייצור מיוחד של גדלים לא סטנדרטיים במחבר תרכובות.

 • קטרים סטנדרטיים: 17, 30 ו 57 מ"מ.

 • עוביים סטנדרטיים: 0.8, 1.5 ו 1.3 מ"מ

תרכובות זמינות:

- nitrile rubber

- natural para rubber

- silicon

- special compounds

- reinforced rubber / polyurethane

 

שימושים עיקריים: הרמת ושינוע גליונות נייר, קרטון ובפלסטיק דקים.

Please reload

מוצרים נוספים לדפוס ולכריכה

bottom of page