top of page

שסתומים פנאומטיים מפוקדים

מוצר 

חדש מבית

WAIRCOM

סדרת ה SK החדשה, מוצעת בגודל G1/8 ועל סעפת מודולורית, המאפשרת תקשורת פינים.

המבנה הייחודי מקטין מאוד את מידותיהם, בהשוואה לשסתום ISO2.

 

לשסתום ניתן לשדך סליל 15מ"מ או סליל 22מ"מ, המותקן בתחתית הסעפת, בנפרד מהשסתום.

יחידות ראשונות יהיו זמינות כבר בחודשים הקרובים.

במ הנדסה מציעה שסתומים עם תקשורת מסדרת SK:

שסתומים מפוקדים לשימוש יחידני או על גבי סעפת.

- מסופקים בתצורת 3/2, 5/2, 5/3 ו 3/2+3/2: G1/8

- סולונואידים לפיקוד: 15מ"מ (סדרה UMCV) או 22 מ"מ (אינטגראלי).

- ספיקות (6 בר): 1,260 ליטר לדקה.

- טווח לחצים: 1.5 עד 8 בר

- השסתומים עשויים מאלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי וחלקים מטכנו-פולימר

- בסיס KB/SK8

- ניתן לספק את השסתומים מוגני פיצוץ 

במ הנדסה מציעה שסתומים מפוקדים סדרה MEK:

שסתומים מפוקדים להרכבה על גבי פס לפי תקן DIN46277/3

- השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: G1/8, G1/4

- סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCSV ו USCSVP

- קונקטור: MEK 192/N ו USR102/N9

- טווח לחצים: 1.5 עד 8 בר

- טווח ספיקות (6 בר): 760 / 1,400 ליטר לדקה.

- השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.

- סעפת: דגם KB/MEK8

במ הנדסה מציעה שסתומים קונקטור חשמלי משותף סדרה MEV:

שסתומים מפוקדים לשימוש יחידני או על גבי סעפת לפי תקן (ISO15407-2 (VDMA 24563.

- השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: G1/8

- סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCV.

- קונקטור: MEK 192/N

- קונקטור חשמלי משותף: 25 פינים, IP65.

- ספיקה (6 בר): 960 ליטר לדקה.

- טווח לחצים: 1.5 עד 8 בר

- השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.

- סעפת: דגם MEVX/8 או MEVX/18

במ הנדסה מציעה שסתומים מפוקדים - נמור - סדרה EK:

שסתומים מפוקדים להרכבה על גבי סעפת אספקה ו/או שחרור אוויר

- שסתומי נמור בקונפיגורציה של 5 פתחים

- השסתומים מסופקים בתצורת 3/2, 5/2 ו 5/3: G1/8, G1/4, G1/2

- סולונואידים לפיקוד: סדרה USCSVP

- קונקטור: ULR1B ו USR102/N9

- טווח לחצים: 2 עד 10 בר

- טווח ספיקות (6 בר): 860 / 1,410 / 3,800 ליטר לדקה.

- השסתומים עשויים אלומיניום מאולגן, עם אטמי גומי.

- סעפת אספקה ושחרור: דגם KB/EK8 או KB/EK4

- סעפת אספקה: CEK8 או CEK4

**ניתן להרכיבם ישירות על בוכנות מסדרת CPUI בעזרת בראקט.

במ הנדסה מציעה שסתומים פופט מפוקדים, סדרה EK:

שסתומים פופט מפוקדים להרכבה יחידנית או על גבי סעפת אספקה.

- השסתומים מסופקים בתצורת 2/2, 3/2 ו 5/2: G1/8, G1/4, G1/2, G1

- סולונואידים לפיקוד: סדרה UMCSV או C/USCSVG

- קונקטור: ULR1B ו USR102/N9, או ULR1B

- טווח לחצים: 1.5 עד 12בר

- טווח ספיקות (6 בר): 1,150 / 1,700 / 2,600 / 11,000 ליטר לדקה.

- הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, הפופטים עשויים ברזל מוקשח מצופה ניקל. אטמי גומי.

- סעפת אספקה: CK8

**דגם 3/2 N.C. מתאים לעבודה גם עם ואקום

**XVF4 לשימוש בפיקוד אוויר

במ הנדסה מציעה שסתומי ISO 5599/1 מפוקדים, סדרה UDS:

- השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: ISO 1, 2, & 3

- סולונואידים לפיקוד: סדרה C/UECSPB

- קונקטור: ULR1B ו USR102/N9

- טווח לחצים: 1.5 עד 10בר

- טווח ספיקות (6 בר): 1,300 /2,100 / 4,400  ליטר לדקה.

- הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, אטמי גומי.

- בסיס לאספקת ושחרור אוויר: UDP

**ניתן לספק את השסתומים בגרסה מוגנת פיצוץ

שסתומים עמידים במחיר אטרקטיבי

במ הנדסה מציעה שסתומי CETOP מפוקדים, סדרה UDS:

- השסתומים מסופקים בתצורת 5/2 ו 5/3: CETOP 5, 12 & 32

- סולונואידים לפיקוד: סדרה ULCSV/R, XVF4

- קונקטור: ULR1B 

- טווח לחצים: 1.5 עד 10בר

- טווח ספיקות (6 בר): 700 /1,700 / 3,750  ליטר לדקה.

- הגוף עשוי אלומיניום מאולגן, אטמי גומי.

- בסיס לאספקת ושחרור אוויר: UDP

**ניתן לספק את השסתומים בגרסה מוגנת פיצוץ

שסתומים עמידים במחיר אטרקטיבי

Please reload

bottom of page