top of page

בוכנות פנאומטיות

הבוכנות הפנאומטיות של חברת WAIRCOM הינן הבוכנות האיכותיות ביותר בשוק, בין השאר הודות למאפיינים הבאים:​

(1) שימוש באטמי פוליאוריתן כסטנדרט (ברוב הדגמים)

(2) בוכנות עגולות עשויות פלב"מ (גוף ומוט בוכנה) כסטנדרט

(3) ביצוע בקרת איכות על 100% מכלל הציוד, לאחר הרכבה​

מבחר הבוכנות של במ הנדסה כולל את כול סוגי הבוכנות הסטנדרטיות, באתרנו תוכלו למצוא גם מבחר בוכנות שאינן סטנדרטיות. מעבר לכך, במ הנדסה מציעה מגוון רחב של מוצרים משלימים עבור מערכות פנאומטיות, החל מערכות שיפוץ לבוכנות, פיטניגים וצנרת פנאומטית, שסתומים ואף מערכות דיחוס אוויר ואיכות אוויר. קראו כאן:

במ הנדסה מציעה בוכנות עגולות, סדרה U:

- סטנדרט ISO 6432

- עד קוטר 25 מ"מ ואורך 500 מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמים גומי (VITON ע"פ דרישה)

- גוף צילינדר ומוט בוכנה מפלב"מ כסטנדרט. יחידות קצה מברזל (ניתן לספק מפלב"מ ע"פ דרישה)

** מובילים סדרה WUG ונועל מוט בוכנה סדרה WBZ

במ הנדסה מציעה בוכנות עגולות, סדרה P:

- קוטר 32 עד 63 מ"מ ואורך 500 מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמים פולאוריתן (VITON ע"פ דרישה).

- גוף צילינדר ומוט בוכנה מפלב"מ כסטנדרט. יחידות קצה מאלומיניום (ניתן לספק מפלב"מ ע"פ דרישה).

במ הנדסה מציעה בוכנות מפרופיל אלומיניום נקי, סדרה X:

- סטנדרט ISO 15552 (כמו ISO 6431)

- עד קוטר 100 מ"מ ואורך 1,000 מ"מ

- נוחות לשימוש באזורים בהם השמירה עם הניקיון הכרחית

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמי פוליאוריתן כסטנדרט (VITON לטמ"פ גבוהות ע"פ דרישה).

- פסי אטימה לצידי מפוליווניל כלוריד

- גוף צילינדר מאלומיניום מאולגן, בוכנה מטכנו פולימר (אלומיניום לבוכנה מגנטית) ויחידות קצה מאלמוניות יצוק.

**מובילים סדרה WUG ומעצורים למוט בוכנה WBZ

במ הנדסה מציעה בוכנות מפרופיל אלומיניום, סדרה XT ו CPU:

- סטנדרט ISO 15552 (כמו ISO 6431)

- עד קוטר 200 מ"מ ואורך 1,000 מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמי פוליאוריתן כסטנדרט (VITON לטמ"פ גבוהות ע"פ דרישה)

- גוף צילינדר מאלומיניום מאולגן, בוכנה מטכנו פולימר (אלומיניום לבוכנה מגנטית) ויחידות קצה מאלמוניות יצוק.

**מובילים סדרה WUG ומעצורים למוט בוכנה WBZ

במ הנדסה מציעה בוכנות מפרופיל אלומיניום - קוטרים גדולים, סדרהXL:

- סטנדרט ISO 15552 (כמו ISO 6431)

- מ קוטר 125מ"מ עד 320מ"מ ומהלך 3,000מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמי פוליאוריתן כסטנדרט (VITON לטמ"פ גבוהות ע"פ דרישה)

- גוף צילינדר מאלומיניום מאולגן, בוכנה מאלומיניום ויחידות קצה מאלמוניות יצוק.

במ הנדסה מציעה בוכנות Double Push, סדרה XT:

- סטנדרט ISO 15552 (כמו ISO 6431)

- עד קוטר 200 מ"מ ואורך 1,000 מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמי פוליאוריתן כסטנדרט (VITON לטמ"פ גבוהות ע"פ דרישה)

- גוף צילינדר מאלומיניום מאולגן, בוכנה מטכנו פולימר (אלומיניום לבוכנה מגנטית) ויחידות קצה מאלמוניות יצוק.​

הבוכנה הכפולה מכפילה את שטח המגע ובכך מכפילה את כח הדחיפה לאותו הקוטר. אידיאלי לאפליקציות בהן יש צורך בהרבה כח.

**מובילים סדרה WUG ומעצורים למוט בוכנה WBZ​

במ הנדסה מציעה בוכנות Double Stroke, סדרה XT:

- סטנדרט ISO 15552 (כמו ISO 6431)

- עד קוטר 200 מ"מ ואורך 1,000 מ"מ

- ניתן לספק מוט בוכנה מתומן, כנגד סיבוב.

- אטמי פוליאוריתן כסטנדרט (VITON לטמ"פ גבוהות ע"פ דרישה)

- גוף צילינדר מאלומיניום מאולגן, בוכנה מטכנו פולימר (אלומיניום לבוכנה מגנטית) ויחידות קצה מאלמוניות יצוק.​

החלקוה לשני מקטעים, מאפשרת יצירת שני מהלכים באותה הבוכנה.

**מובילים סדרה WUG ומעצורים למוט בוכנה WBZ​

במ הנדסה מציעה בוכנות עשויות מנירוסטה, סדרה AU, AP, AX ו ABX

- מיועדות לאפליקציות דורשות במיוחד בתעשיית התרופות והמזון. 

- בוכנות עגולות לפי ISO 15552 עד קוטר 63 מ"מ ומהלך 500 מ"מ

- בוכנות מפרופיל לפי סטנדרט ISO 21287 עד קוטר 200 מ"מ ומהלך 1,000 מ"מ

- אטמים מפוליאוריתן (VITON לטמ"פ גבוהות)   

במ הנדסה מציעה מובילים לבוכנות סדרה WUG:

- לבוכנות סטנדרטיות ISO 15552 סדרה X, XL ו CPUI

- עד קוטר 63 מ"מ ו מהלך של 500 מ"מ

- מונע סיבוב בוכנה

- מונע הפעלת כוחות ציריים ומומנטים על מוט הבוכנה

Please reload

bottom of page