top of page

מחוללי ואקום

במ הנדסה מציעה את מחוללי הואקום המתקדמים בעולם, בספיקות של למעלה מ 750 מק"ש (יותר מ 200 ליטר לשניה).​ מבחר המחוללים כולל:

(1) מחוללי ואקום חד דרגתיים

(2) מחוללי ואקום רב דרגתיים

(3) מחוללי ואקום עם איג'קטורים

(4) מחוללי ואקום עם רגשי ואקום אינטגרליים לחסכון באנרגיה.

(5) מחוללי ואקום עם מיקרו סולונואידים, לשליטה על עבודת המחולל.

(6) משתיקי קול ייחודיים המאפשרים עבודה עם מחוללי ואקום ב 50 dBA

כל המחוללים עשוים מאלומיניום מאולגן ונחירים מנירוסטה, תכן המבטיח אורך חיים מירבי וביצועים קבועים לאורך זמן.

מבחר המחוללים הנו רב ויתאים לכל אפליקציה. על כן, אם אינכם מוצאים את אשר הנכם מחפשים כאן, צרו קשר עמנו ונעזור לכם. כמו כן, במ הנדסה מספקת את כל הציוד העוטף הרלוונטי למחוללי ואקום, החל ממדחסי אוויר ועד לשסתומי ואקום, צנרת, פילטרים ופיטינגים, קראו כאן:

מחולל ואקום חד דרגתי

מחוללי ואקום חד דרגתיים.

 • ספיקה: 2.8 מק"ש ב 6 בר.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

שימוש עיקרי: הפעלת פטמות ואקום, והרמה ושינוע של משטחים אטומים.

מחולל ואקום חד דרגתי

מחוללי ואקום חד דרגתיים.

 • ספיקה: 6 מק"ש ב 6 בר.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

שימוש עיקרי: הפעלת פטמות ואקום, והרמה ושינוע של משטחים אטומים.

מחולל ואקום חד דרגתי עם איג'קטור

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם איג'קטור (מיכל קטן) האוגר אוויר דחוס המשוחרר בעת הפסקת פעולת הוואקום - להשוואה מהירה של הלחץ באפליקציה.

 1. ספיקה: 2.8 מק"ש ב 6 בר.

 2. עשויים מאולומיניום מאולגן.

שימוש עיקרי: הפעלת פטמות ואקום, ולהרמה ושינוע של משטחים אטומים, היכן שיש צורך בתגובתיות (שחרור) מהירה.

מחולל ואקום חד דרגתי עם איג'קטור

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם איג'קטור (מיכל קטן) האוגר אוויר דחוס המשוחרר בעת הפסקת פעולת הוואקום - להשוואה מהירה של הלחץ באפליקציה.

 • ספיקה: 5 מק"ש ב 6 בר.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

שימוש עיקרי: הפעלת פטמות ואקום, ולהרמה ושינוע של משטחים אטומים, היכן שיש צורך בתגובתיות (שחרור) מהירה.

מחולל ואקום חד דרגתי עם איג'קטור ומשתיק

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם איג'קטור (מיכל קטן) האוגר אוויר דחוס המשוחרר בעת הפסקת פעולת הוואקום - להשוואה מהירה של הלחץ באפליקציה.

 • ספיקה: 12.5 מק"ש ב 6 בר.

 • רעש: 63 dBA

 • כולל משתיק קול, לפעול שקטה יחסית.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

שימוש עיקרי: הפעלת פטמות ואקום, ולהרמה ושינוע של משטחים אטומים, היכן שיש צורך בתגובתיות (שחרור) מהירה.

מחולל ואקום חד דרגתי ללחץ נמוך עם איג'קטור ומשתיק

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם איג'קטור (מיכל קטן) האוגר אוויר דחוס המשוחרר בעת הפסקת פעולת הוואקום - להשוואה מהירה של הלחץ באפליקציה. 

 • ספיקה: 2.4 מק"ש ב 4 בר.

 • רעש: 68 dBA

 • לחץ אוויר נדרש: 2-4 בר

 • משתיק קול, לפעול שקטה יחסית.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

לרוב בשימוש להפעלת פטמות ואקום ולהרמה ושינוע של משטחים אטומים, היכן שיש צורך בתגובתיות (שחרור) מהירה.

מחולל ואקום צירי להתקנה בצמוד לאפליקציה

מחוללי ואקום חד דרגתיים ציריים.

ייחודם של המחוללים הללו הוא בזרימה הצירית של האוויר דרך המחולל (להבדיל ממחוללים סטנדרטיים, בהם פתח הוואקום נמצא במאונך לפתח כניסת האוויר). כאן זהו פתח הפליטה של האוויר הנמצא במאונך לזרימה הצירית.​

 • ספיקה: 1 מק"ש ב 5 בר.

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 62 dBA

 • משתיק קול, לפעול שקטה יחסית.

 • פילטר רשת מתכת בכניסת האוויר הדחוס.

 • עשויים מאולומיניום מאולגן.

לרוב בשימוש באפליקציות בהן נדרש יצירת ואקום בסמוך לנקודת השימוש: מידותיו הקטנות ומשקלו הנמוך של המחולל והזרימה הצירית שבו, מאפשרים התקנתו ישירות על האפליקציה, למשל על התומכה של פטמת הוואקום.

מחוללי ואקום ציריים להתקנה בצמוד לאפליקציה

מחוללי ואקום חד דרגתיים ציריים.

האוויר דרך המחולל (להבדיל ממחוללים סטנדרטיים, בהם פתח הוואקום נמצא במאונך לפתח כניסת האוויר). כאן זהו פתח הפליטה של האוויר הנמצא במאונך לזרימה הצירית.​

 • ספיקה: 1 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחיר מפליז.

 

לרוב בשימוש באפליקציות בהן נדרש יצירת ואקום בסמוך לנקודת השימוש: מידותיו הקטנות ומשקלו הנמוך של המחולל והזרימה הצירית שבו, מאפשרים התקנתו ישירות על האפליקציה, למשל על התומכה של פטמת הוואקום.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים זעירים

מחוללי ואקום חד דרגתיים זעירים המאפשרים שימוש בוואקום באפליקציות עדינות במיוחד.

 • ספיקה: 0.5 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 82%

 • לחץ אוויר נדרש: 1-6 בר

 • רעש: 70 dBA​

 • עשוי כולו מאולומיניום מאולגן.

לרוב בשימוש באפליקציות קטנות ועדינות, למשל: ציוד רפואי (מד-טק) או בתהליכי שינוע ואריזה של ציוד רפואי.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים זעירים

מחוללי ואקום חד דרגתיים זעירים המאפשרים שימוש בוואקום באפליקציות עדינות במיוחד.

 • ספיקה: 3 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 78 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחיר מפליז.

לרוב בשימוש באפליקציות קטנות ועדינות, למשל: ציוד רפואי (מד-טק) או בתהליכי שינוע ואריזה של ציוד רפואי.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים זעירים

מחוללי ואקום חד דרגתיים זעירים המאפשרים שימוש בוואקום באפליקציות עדינות במיוחד.

 • ספיקה: 3.7 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 80 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחיר מפליז.

לרוב בשימוש באפליקציות קטנות ועדינות, למשל: ציוד רפואי (מד-טק) או בתהליכי שינוע ואריזה של ציוד רפואי.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים זעירים עם אפשרות להתקנת פטמה אנטגרלית

מחוללי ואקום חד דרגתיים המאפשרים התקנת פטמת ואקום ישירות על המחולל.

 • ספיקה: 3 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 78 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחיר מפליז.

שימושיות במיוחד להרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית או פלסטיק וכד'.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים עם יכול ספיקה מוגברת

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם יכולת אספקת ואקום מוגברת, הודות לשני נחירים מקבילים.

המחוללים מסופקים עם משתיקי קרמיקה ייחודיים (ועל כן הם שקטים במיוחד).​ בנוסף, למחוללים מד ואקום אינטגראלי ואופציה להתקנה ישירה של מפסק ואקום דיגיטאלי או שסתום פנאומטי מפוקד, אשר יעזור לשחזור מהיר של הלחץ האטמוספרי באפליקציה.

 • ספיקה: 8.9 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 63 dBA​

צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים עם יכול ספיקה מוגברת

מחוללי ואקום חד דרגתיים עם יכולת אספקת ואקום מוגברת, הודות לשני נחירים מקבילים.

המחוללים מסופקים עם משתיקי פתוחים המאפשרים מעבר של לחות וחלקיקים ללא היסתמות.​ בנוסף, למחוללים מד ואקום אינטגראלי ואופציה להתקנה ישירה של מפסק ואקום דיגיטאלי או שסתום פנאומטי מפוקד, אשר יעזור לשחזור מהיר של הלחץ האטמוספרי באפליקציה.

 • ספיקה: 8.7/14/18 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 63/65/67 dBA​

צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

מחברים ייעודיים למחוללי Vuototecnica החד דרגתיים.

מחברים אלו מאפשרים חיבור מהיר אך יציב למכונות נעות ורובוטים למיניהם.

ניתן לספקם מאלומיניום מאולגן או פלב"מ.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים

מחוללי ואקום אלה בעלי שלוש דרגות, המחוברות בתור.

תכן מרובה דרגות מאפשר שימוש חוזר באנרגיה העצורה באוויר הדחוס, במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד, אשר מגביר הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליו והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).

 • ספיקה: 3.6/6.2 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 64/70 dBA​

 • משתיקי קול אינטגראליים

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה. 

ניתן לספקם עם משתיקי קול מתקדמים מדגם SSX להורדת מידת הרעש ל 52 ו 54 dBA.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים

מחוללי ואקום אלה בעלי שלוש דרגות, המחוברות בתור.

תכן מרובה דרגות מאפשר שימוש חוזר באנרגיה העצורה באוויר הדחוס, במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד, אשר מגביר הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליו והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הואקום לצריכת האוויר הדחוס) בצורה ניכרת.​

 • ספיקה:9.4/12.6/18 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 72/72/76 dBA​

 • משתיקי קול אינטגראליים

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה. 

ניתן לספקם עם משתיקי קול מתקדמים מדגם SSX להורדת מידת הרעש ל 52 ו 54 dBA.

מחברים ייעודיים למחוללי Vuototecnica הרב דרגתיים מסדרה M.

מחברים אלו מאפשרים חיבור מהיר אך יציב למכונות נעות ורובוטים למיניהם.

ניתן לספקם מאלומיניום מאולגן או פלב"מ.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשמירה על הוואקום באפליקציה, במקרה של נפילת חשמל.

- מפסק ואקום דיגיטאלי אינטגראלי עם צג LED, לפיקוד על אספקת האוויר הדחוס וחיווי "הפעלה בטוחה".

- פילטרים אינטגראליים.

 • ספיקה:3.2/6.6 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 66/70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה. 

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשמירה על הוואקום באפליקציה, במקרה של נפילת חשמל.

- מפסק ואקום דיגיטאלי אינטגראלי עם צג LED, לפיקוד על אספקת האוויר הדחוס וחיווי "הפעלה בטוחה".

- פילטרים אינטגראליים.

 • ספיקה:9.2/12.2 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 62/70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה. 

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום, מידותיהם ומשקלם הוקטנו והם תוכננו כדי לאפשר חיבור והצמדה של יחידות מרובות, תוך כדי חסכון במקום ובמחברים ותוך כדי הבטחת התפלגות אחידה של אספקת האוויר הדחוס לכל המחוללים המחוברים. ניתן לשלבם עם יחידות מדגם MI לצורך חסכון במקום ובמשקל.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

המחולל מאפשר שימוש ברגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי בתוך סעפת הפלקסיגלאס.

 • ספיקה:3/6.4 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 66/70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה ונמצאים בשימוש רחב אף להרמת גיליונות ממתכת, שיש, קרטון, פלסטיק ועץ.

בנוסף, המחוללים מודולריים ומאפשרים הרכבה צמודה של יחידות מרובות במקביל, ללא שימוש במתאמים ותוך הבטחה של אספקת אוויר אחידה לכל היחידות.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום, מידותיהם ומשקלם הוקטנו והם תוכננו במיוחד כדי לאפשר חיבור והצמדה של יחידות מרובות, תוך כדי חסכון במקום ובמחברים ותוך כדי הבטחת התפלגות אחידה של אספקת האוויר הדחוס לכל המחוללים המחוברים. ניתן לשלבם עם יחידות מדגם MI לצורך חסכון במקום ובמשקל.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

המחולל מאפשר שימוש ברגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי בתוך סעפת הפלקסיגלאס.

 • ספיקה:3/6.4 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 66/70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה ונמצאים בשימוש רחב אף להרמת גיליונות ממתכת, שיש, קרטון, פלסטיק ועץ.

בנוסף, המחוללים מודולריים ומאפשרים הרכבה צמודה של יחידות מרובות במקביל, ללא שימוש במתאמים ותוך הבטחה של אספקת אוויר אחידה לכל היחידות.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום מדגם MI נועדו להרכבה בצמוד ליחידת GVMM: הם הופשטו ממכסה שבצד אחד ובכך מידותיהם ומשקלם הוקטנו והם תוכננו במיוחד כדי לאפשר חיבור והצמדה של יחידות מרובות, תוך כדי חסכון במקום ובמחברים ותוך כדי הבטחת התפלגות אחידה של אספקת האוויר הדחוס לכל המחוללים המחוברים.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

המחולל מאפשר שימוש ברגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי בתוך סעפת הפלקסיגלאס.

 • ספיקה:3/6.4 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 66/70 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה ונמצאים בשימוש רחב אף להרמת גיליונות ממתכת, שיש, קרטון, פלסטיק ועץ.

בנוסף, המחוללים מודולריים ומאפשרים הרכבה צמודה של יחידות מרובות במקביל, ללא שימוש במתאמים ותוך הבטחה של אספקת אוויר אחידה לכל היחידות.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום מדגם MI נועדו להרכבה בצמוד ליחידת GVMM: הם הופשטו ממכסה שבצד אחד ובכך מידותיהם ומשקלם הוקטנו והם תוכננו במיוחד כדי לאפשר חיבור והצמדה של יחידות מרובות, תוך כדי חסכון במקום ובמחברים ותוך כדי הבטחת התפלגות אחידה של אספקת האוויר הדחוס לכל המחוללים המחוברים.

תכן המחוללים הינו מרובה דרגות, טכנולוגיה המאפשרת מיצוי מרבית האנרגיה העצורה באוויר הדחוס ע"י העברתו בשלושה נחירים (הממוקמים בתור), במקום לפלוטו לאטמוספירה לאחר המעבר בנחיר אחד (מחולל חד-דרגתי). טכנולוגיה זו מגבירה משמעותית הן את מידת הוואקום המירבית שניתן להגיע אליה והן את נצילות המחולל (היחס שבין ספיקת הוואקום לצריכת האוויר הדחוס).​

המחולל מאפשר שימוש ברגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי בתוך סעפת הפלקסיגלאס.

 • ספיקה:9.1/12.1 מק"ש ב 5 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 3-5 בר

 • רעש: 70/72 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הדורשות ביצועים מעולים וחסכון באנרגיה ונמצאים בשימוש רחב אף להרמת גיליונות ממתכת, שיש, קרטון, פלסטיק ועץ.

בנוסף, המחוללים מודולריים ומאפשרים הרכבה צמודה של יחידות מרובות במקביל, ללא שימוש במתאמים ותוך הבטחה של אספקת אוויר אחידה לכל היחידות.

סט הרכבה מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מפוקדי סולונואיד

זהו סט הרכבה למחוללי ואקום מדגם MI שנועדו להרכבה בצמוד ליחידת GVMM: הם הופשטו מהמכסה של אחד הצדדים ובכך מידותיהם ומשקלם הוקטנו והם תוכננו במיוחד כדי לאפשר חיבור והצמדה של יחידות מרובות, תוך כדי חסכון במקום ובמחברים ותוך כדי הבטחת התפלגות אחידה של אספקת האוויר הדחוס לכל המחוללים המחוברים.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום, לאפליקציות דורשות במיוחד - הם תוכננו כדי לאפשר עבודה מהירה בספיקות גבוהות יחסית.

תכן המחוללים כולל כסטנדרט רגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי שניתן לראותו בברור דרך מכסה פלקסילגלאס.

 • ספיקה:17.4/25.2 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 65 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הכבדות, בהן יש צורך בהרמה בטוחה ומהירה של חלקים יחסית גדולים, תוך כדי שימת דגש על תגובתיות רבה וחסכון באנרגיה ולהרמה ושינוע של גליונות מתכת, משטחי פלסטיק, פלטות שיש, בטון ומלט.

מחוללי ואקום חד-דרגתיים מפוקדי סולונואיד

מחוללי ואקום אלה הינם יחידות שליטה עצמאיות למערכות ואקום, לאפליקציות דורשות במיוחד - הם תוכננו כדי לאפשר עבודה מהירה בספיקות גבוהות יחסית. ייחודם של דגם זה (P) הוא בהגנה מפני מכות וזעזוע.

תכן המחוללים כולל כסטנדרט רגש ואקום דיגיטאלי בכדי לשמור על הוואקום בין שני ערכים קבועים ברמה מדוייקת מאוד ובכך מתאפשרת שליטה טובה יותר באחיזה וגם חסכון אנרגטי הודות לשימוש בפחות אוויר דחוס.

בנוסף, המחוללים כוללים:

- שני מיקרו-סולונואידים לשליטה על אספקת האוויר הדחוס למחולל, ולשליטה על אספקת אוויר דחוס לשחזור הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

- ווסת ספיקה אינטגראלי לאוויר הדחוס וש.כ.א ביציאת הוואקום של המחולל, לשימור הוואקום באפליקציה במקרה של נפילת מתח.

- פילטר אינטגראלי שניתן לראותו בברור דרך מכסה פלקסילגלאס.

 • ספיקה:17.4/25.2 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 65 dBA​

 • צינה מאולומיניום מאולגן, נחירים מפלב"מ.

המחוללים מתאימים במיוחד לתעשיות הכבדות, בהן יש צורך בהרמה בטוחה ומהירה של חלקים יחסית גדולים, תוך כדי שימת דגש על תגובתיות רבה וחסכון באנרגיה ולהרמה ושינוע של גליונות מתכת, משטחי פלסטיק, פלטות שיש, בטון ומלט.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מתקדמים

מחוללי ואקום אלה מהווים את הדור הבא של מחוללים רב דרגתיים ומצטיינים ביחס ספיקת אוויר לדרישת אוויר דחוס הטוב ביותר בשוק. הודות לכך, היעילות האנרגטית של מחוללי ואקום אלה שוות ערך למשאבות הוואקום הטובות ביותר בשוק, אפילו מבלי לשלב טכנולוגיות לחסכון באנרגיה (למשל שילוב רגש ואקום דיגיטאלי).

צינת המחוללים עשויה מאלומיניום מאולגן, בעוד שהנחירים והברגים עשויים פלב"מ. אטמי ה EPDM אינם באים במגע עם האוויר השאוב - תכן המבטיח אריכות חיים ומקטין את הצורך באחזקה. אטמי השסתומים עשויים סיליקון (ניתן לספקם גם בוויטון).

המחוללים מסופקים כסטנדרט עם שעון ואקום ומחבר מהיר לאספקת אוויר דחוס וישנם פתחים נוספים המאפשרים חיבור מהיר של רגש ואקום אינטגראלי או שסתומים מפוקדים.

ניתן לחבר משתיקי קול מתקדמים מדגם SSX למחולל, בכדי להקטין את הרעש הנפלט.

 • ספיקה:21/31 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 65/70 dBA​ (ללא משתיקי קול SSX)

שימושיות רבה ומגוונת: הרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית או פלסטיק, שימוש במרבית האפליקציות התעשייתיות ובדגש על התייעלות וחסכון אנרגטי.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מתקדמים, עם איג'קטור

מחוללי ואקום אלה מהווים את הדור הבא של מחוללים רב דרגתיים ומצטיינים ביחס ספיקת אוויר לדרישת אוויר דחוס הטוב ביותר בשוק. הודות לכך, היעילות האנרגטית של מחוללי ואקום אלה שוות ערך למשאבות הוואקום הטובות ביותר בשוק, אפילו מבלי לשלב טכנולוגיות לחסכון באנרגיה (למשל שילוב רגש ואקום דיגיטאלי, שניתן לספק כרכיב אינטגראלי בדגמים אלה).

כמו כן, דגמים אלה מסופקים עם מערכת איג'קטור אינטגראלית: מיכל אוויר דחוס, המאפשר שחזור מהיר מאוד של הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

צינת המחוללים עשויה מאלומיניום מאולגן, בעוד שהנחירים והברגים עשויים פלב"מ. אטמי ה EPDM אינם באים במגע עם האוויר השאוב - תכן המבטיח אריכות חיים ומקטין את הצורך באחזקה. אטמי השסתומים עשויים סיליקון (ניתן לספקם גם בוויטון).

המחוללים מסופקים כסטנדרט עם שעון ואקום, שעון לחץ ומחבר מהיר לאספקת אוויר דחוס וישנם פתחים נוספים המאפשרים חיבור מהיר של רגש ואקום אינטגראלי או שסתומים מפוקדים.

כמו כן, הם שקטים במיוחד, הודות למשתיקי קול מתקדמים מדגם SSX המורכבים כסטנדרט.

 • ספיקה:43/57/68 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 58/58/60 dBA​

שימושיות רבה ומגוונת: הרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית או פלסטיק, שימוש במרבית האפליקציות התעשייתיות הדורשות פעולה מהירה ושחרור מהיר ובדגש על התייעלות וחסכון אנרגטי.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מתקדמים, עם איג'קטור

מחוללי ואקום אלה מהווים את הדור הבא של מחוללים רב דרגתיים ומצטיינים ביחס ספיקת אוויר לדרישת אוויר דחוס הטוב ביותר בשוק. הודות לכך, היעילות האנרגטית של מחוללי ואקום אלה שוות ערך למשאבות הוואקום הטובות ביותר בשוק, אפילו מבלי לשלב טכנולוגיות לחסכון באנרגיה (למשל שילוב רגש ואקום דיגיטאלי, שניתן לספק כרכיב אינטגראלי בדגמים אלה).

כמו כן, דגמים אלה מסופקים עם מערכת איג'קטור אינטגראלית: מיכל אוויר דחוס, המאפשר שחזור מהיר מאוד של הלחץ האטמוספרי באפליקציה (שחרור מהיר).

צינת המחוללים עשויה מאלומיניום מאולגן, בעוד שהנחירים והברגים עשויים פלב"מ. אטמי ה EPDM אינם באים במגע עם האוויר השאוב - תכן המבטיח אריכות חיים ומקטין את הצורך באחזקה. אטמי השסתומים עשויים סיליקון (ניתן לספקם גם בוויטון).

המחוללים מסופקים כסטנדרט עם שעון ואקום, שעון לחץ ומחבר מהיר לאספקת אוויר דחוס וישנם פתחים נוספים המאפשרים חיבור מהיר של רגש ואקום אינטגראלי או שסתומים מפוקדים.

כמו כן, הם שקטים במיוחד, הודות למשתיקי קול מתקדמים מדגם SSX המורכבים כסטנדרט.

 • ספיקה:92/103 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 85%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 62/64 dBA​

שימושיות רבה ומגוונת: הרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית או פלסטיק, שימוש במרבית האפליקציות התעשייתיות הדורשות פעולה מהירה ושחרור מהיר ובדגש על התייעלות וחסכון אנרגטי.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מתקדמים, עם איג'קטור

מחוללי ואקום אלה מתבססים על אותם העקרונות של המחוללים לעיל, אך התכן שלהם מבוסס על מסגרת מודולרית, עליה "מלבישים" דרגות מחוללים אחת - על - השנייה. "הלבשה" זו של דרגות מחוללים היא שקובעת את מאפייני הספיקה והוואקום המקסימאלי של המחולל.

תכן המחוללים מהווה את הדור הבא של מחוללים רב דרגתיים ומצטיינים ביחס ספיקת אוויר לדרישת אוויר דחוס הטוב ביותר בשוק. הודות לכך, היעילות האנרגטית של מחוללי ואקום אלה שוות ערך למשאבות הוואקום הטובות ביותר בשוק, אפילו מבלי לשלב טכנולוגיות לחסכון באנרגיה.

צינת המחוללים עשויה מאלומיניום מאולגן, בעוד שהנחירים והברגים עשויים פלב"מ. אטמי ה EPDM אינם באים במגע עם האוויר השאוב - תכן המבטיח אריכות חיים ומקטין את הצורך באחזקה. למחוללי שסתומי דיסק בעלי תרכובת אטמים ייחודית.

המחוללים מסופקים כסטנדרט עם שעון ואקום ושעון לחץ ומחבר מהיר לאספקת אוויר דחוס.

 • ספיקה:200/400 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 90%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 72/74 dBA​

 

שימושיות רבה להרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית, שיש או בטון ומלט, שימוש במרבית האפליקציות התעשייתיות הדורשות ספיקות גבוהות מאוד וואקום חזק במיוחד לצד חסכון אנרגטי מירבי.

מחוללי ואקום רב-דרגתיים מודולריים מתקדמים, עם איג'קטור

מחוללי ואקום אלה מתבססים על אותם העקרונות של המחוללים לעיל, אך התכן שלהם מבוסס על מסגרת מודולרית, עליה "מלבישים" דרגות מחוללים אחת - על - השנייה. "הלבשה" זו של דרגות מחוללים היא שקובעת את מאפייני הספיקה והוואקום המקסימאלי של המחולל.

תכן המחוללים מהווה את הדור הבא של מחוללים רב דרגתיים ומצטיינים ביחס ספיקת אוויר לדרישת אוויר דחוס הטוב ביותר בשוק. הודות לכך, היעילות האנרגטית של מחוללי ואקום אלה שוות ערך למשאבות הוואקום הטובות ביותר בשוק, אפילו מבלי לשלב טכנולוגיות לחסכון באנרגיה.​

צינת המחוללים עשויה מאלומיניום מאולגן, בעוד שהנחירים והברגים עשויים פלב"מ. אטמי ה EPDM אינם באים במגע עם האוויר השאוב - תכן המבטיח אריכות חיים ומקטין את הצורך באחזקה. למחוללי שסתומי דיסק בעלי תרכובת אטמים ייחודית.

המחוללים מסופקים כסטנדרט עם שעון ואקום ושעון לחץ ומחבר מהיר לאספקת אוויר דחוס.

 • ספיקה:580/750 מק"ש ב 6 בר

 • מידת ואקום: עד 90%

 • לחץ אוויר נדרש: 4-6 בר

 • רעש: 74/78 dBA​

 

שימושיות רבה להרמת משטחי פלדה מגולוונת, פלטות זכוכית, שיש או בטון ומלט, שימוש במרבית האפליקציות התעשייתיות הדורשות ספיקות גבוהות מאוד וואקום חזק במיוחד לצד חסכון אנרגטי מירבי.

Please reload

bottom of page