top of page

מחוללי גזים

PSA מחוללי חנקן בשיטת

במ הנדסה מציעה מחוללי חנקן בשיטת PSA הטובים בעולם, המחוללים מסוגלים להפריד את החנקן מהאוויר האטמוספרי הדחוס עד לדרגת טוהר הגבוהה מ 99.999%. בזכות מבחר ציוד הדיחוס שברשותנו, אנו יכולים לספק מערכת מושלמת מדחס - מייבש - פילטרים - מחולל - מיכלים ואף מדחס לחץ גבוה, נדרש.

VSA ו PSA מחוללי חמצן בשיטת

במ הנדסה מציעה מחוללי חמצן מבוססי לחץ (PSA) או מבוססי ואקום (VSA). המחוללים מסוגלים להפריד את החמצן מהאוויר האטמוספרי עד לדרגת טוהר הגבוהה מ 99.999%. בזכות מבחר ציוד הדיחוס שברשותנו, אנו יכולים לספק מערכת מושלמת מדחס - מייבש - פילטרים - מחולל - מיכלים ואף מדחס לחץ גבוה, אם נדרש.

מערכות לאוויר נשימתי - רפואי

​במ הנדסה מציעה מערכות לאוויר נשימתי העונות על הדרישות והסטנדרטים הנדרשים להצבתם בבתי חולים, בכדי לספק אוויר למאושפזים.

מערכות לייצור ביו-גז מפסולת

במ הנדסה מציעה מערכות Stand Alone (מושלמות) להשבחת ביו גז המיוצר מפסולת.

Please reload

סרטון - עקרון הפעולה של מחולל החנקן
סרטון - עקרון הפעולה של משביח הביו-גז
סרטון - יצרן המחוללים SYSADVANCE
bottom of page