top of page
מפוח צנטריפוגאלי

מפוח צנטריפוגאלי

מערכת אוויר צנטריפוגאלית ללחץ נמוך

מפוח

מפוח

מערכת אוויר ללחץ נמוך

חברת Turbowin הדרום קוריאנית מתמחה בייצור מערכות דיחוס אוויר צנטריפוגאליות ללחץ נמוך (0.4 - 1 בר), בשימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר הקיימת: מיסבי אוויר, מנועי PM לסל"ד גבוה ומתמרים מתקדמים לשינויי ספיקה של 80% מהטווח הכולל. 

bottom of page