top of page

מנועים ובקרת הינע

ב.מ. הנדסה מציעה מבחר מנועי צעד בעלי מגנטים קבועים, ליחס טוב בין איכות, משקל ועלות.

ב.מ. הנדסה מציעה מבחר מנועי צעד היברידיים בעלי מומנט גבוהה כבר בסל"ד נמוך ורמת דיוק גבוהה במיוחד. 

ב.מ. הנדסה מציעה מגוון מנועי זרם ישר ללא מברשות, המתאפיינים בדיוק ואמינות גבוהים במיוחד.

ב.מ. הנדסה מציעה מנועי סרוו AC עם משוב מיקום אינטגראלי למבחר אפליקציות תעייתיות.

ב.מ. הנדסה מציעה פתרונות מיוחדים בהזמנה מיוחדת לפי צרכי הלקוח, כדוגמת טאכוגנרטורים, מנועים לדלתות מעלית, גירים למנועים ועוד.

Please reload

bottom of page