top of page

מערכות דיחוס אוויר

מוצר 

חדש מבית

ALMiG

האפליקציה החדשה - AIR CAL - מחברת ALMIG, מציגה כלי חישוב ואינפורמציה רלוונטיים למערכות אוויר דחוס, כגון:

- המרת יחידות

- חישובי קוטר צנרת ומפלי לחץ

- שיטות לחישוב נזילות. ועוד הרבה

 

היכנסו לאתר והורידו את האפליקציה 

מדחסים בוכנתיים, בורגיים, סקרול וצנטריפוגאליים

במ הנדסה מציעה מגוון רחב של מדחסים לכל צורך:

- בוכנתיים (טבולי שמן ונטולי שמן)

- בורגיים (טבולי שמן ונטולי שמן, עם או בלי משנה תדר)

- סקרול  (נטולי שמן ושקטים במיוחד)

- צנטריפוגאליים (נטולי שמן בספיקות גבוהות ועם להבי הכוונה מתכוננים)

ומדחסים מיוחדים:

- מדחסים בורגיים נטול שמן בטכנולוגיית ה LENTO, לתעשיות נקיות

- מדחסים לניפוח בקבוקים (40 בר)

- מדחסים לאוויר וגזים ל 420 בר

- בוסטרים לחנקן

- מדחסים לרכבות ואוטובוסים ועוד

מערכות אוויר בלחץ של 0.2 עד 1 בר

במ הנדסה מציעה מפוחים ומערכות להזרמת אוויר בלחץ נמוך (0.2 עד 1 בר) וספיקות גבוהות (עד 400 מטר קוב לדקה). מחוללי זרימה, מתוצרת Vuototecnica האיטלקית מיצרים זרימה במערכות צנרת והמפוחים, מתוצרת Turbowin הדר' קוריאנית, הינם מפוחי טורבו המציגים את קדמת הטכנולוגיה העולמית והנצילות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק.

השימוש במערכות אוויר לחץ נמוך רווח בתחומים הבאים:

- טיהור מי שופכין, להזרמת חמצן לבריכות הטיהור

- מפעלי בטון, לשינוע המלט וחומרים אחרים

- ניקוי פילטרים במערכות מים וביוב.

- תחנות כח, לשינוע פחם ותמיכה בתהליכי האוקסידציה במערכות הסרת פיח

- בתעשיית הנפט והגז, לשינוע הגז

- תעשיית האוכל והתעשייה כימית, לשינוע אבקות

- תעשיית הפלסטיק, לשינוע חומרי הגלם

מייבשי אוויר ע"ב קירור או ספיחה

במ הנדסה מציעה מבחר מייבשי אוויר לדרגות שונות של ייבוש (נק טל): מייבשים בטכנולוגיית קירור, מייבשי ספיחה קרה ומייבשי ספיחה בטכנולוגיית חום.

מפרידי מים ופילטרים

במ הנדסה מציעה מבחר רחב פתרונות לאיכות אוויר: מפרידי מים ציקלוניים ופילטרים לחלקיקים ושמן כולל פילטרים עם פחם פעיל לסינון אדי שמן מהאוויר.

מערכות בקרה לשליטה על מערכות דחיסה

במ הנדסה מציעה מבחר מערכות בקרה למדחסים וציוד עוטף, לשליטה במערכת והתאמת תפקודה לצרכי המפעל ולייעול צריכת החשמל.

Please reload

bottom of page